ZPRÁVY PRO ČLENY ZO ČSV Světlá n/S   home

 

Výňatky z výročních zpráv SVS a SZPI za rok 2020  klikněte

 

 

 

 

Aktualizováno: 30. 5. 2021

 

 

Vážení přátelé,

 

pro vás, kdo jste dokument 'Včelaři a včely' od r. 1956 z archivu České televize před několika dny neviděli, nebo si chcete zavzpomínat a máte půl hodinku času, nabízíme sestřih krátkých šotů ze zpravodajství České televize Archiv ČT24: Včelaři a včely — Česká televize (ceskatelevize.cz)

 

Je milé vidět, jaké bylo včelařství v průběhu posledních cca 65 let, poznávat známé tváře včelařů, kteří žel už někteří nejsou mezi námi. Ať byla doba jakákoli myslím, že v tomto případě podívat se, jak to bylo tenkrát, pohladí po duši. České televizi patří poděkování, že tento sestřih vyrobila.

 

 

 

Aktualizováno: 15. 4. 2021

 

 

Podle nařízení vlády nemůžeme schůzovat, takže dotace 1D bude vyplacena v úterý 23.3.2021 od 15.00 do 17.00 hodin u př. Jiřího Urbana Zahrádecká 641, Světlá n/S.

Účast nutná

Výbor ZO

 

 

Aktualizováno: 19. 3. 2021

 

 

Bez varroázy je více včelstev než loni  klikněte

 

 

 

Aktualizováno: 18. 3. 2021

 

 

Vážení přátelé,

velká část chovatelů má včelstva umístěna mimo svá bydliště a současně na území odlišného okresu, než kde bydlí. Obdržela jsem mnoho dotazů, zda se zákaz pohybu mezi okresy vztahuje i na cesty na jejich stanoviště včelstev.

Tady je odpověď:

Vláda ČR svým usnesením ze dne 26. února 2021 přijala za účelem předcházení šíření onemocnění Covid-19 s účinností od 1.3.2021 krizové opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území ČR tak, že se

zakazuje podle části I.

všem osobám opustit území okresu nebo hl. m. Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště, a vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hl. m. Prahy všem osobám, které na území tohoto okresu nebo hl. m. Prahy trvalý pobyt nebo bydliště nemají.

Podle části II. odst. 2

ze zákazů uvedených v části I. je mimo jiné výjimka, kdy jde o nezbytnou cestu za účelem zajištění péče o zvířata.

Včela je podle veterinárního zákona všem hospodářským zvířetem, proto se výjimka vztahuje i na cesty chovatelů včel na stanoviště včelstev.

Podle části IV. odst. 2 se nařizuje osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku využívajících výjimek k uvedenému bodu II/2 povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu II/2.

K tomuto účelu připravilo MV ČR formulář ZDE/ZDE nebo čestné prohlášení ZDE/ZDE, kde je třeba uvést místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení můžete využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolené výjimky. Policie může ověřovat podezřelé případy.

Doporučuji k formuláři nebo čestnému prohlášení mít u sebe kopii Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září 2020, které obsahuje počet včelstev chovaných na jednotlivých stanovištích s uvedením katastrálního území a parcelního čísla.

Mgr. Jarmila Machová

 

Aktualizováno: 28. 2. 2021

 

 

Výbor ZO ČSV Světlá n/S připomíná na odebrání a odevzdání měli za účelem vyšetření na Varroázu.

 

Aktualizováno: 19. 1. 2021

 

Příjemné prožití svátků vánočních

a v novém roce hodně zdraví, štěstí a

pracovního elánu, ať včeličky nosí hodně medu

Přeje výbor ZO ČSV Světlá n/S

  

 

Příjem dotace 1.D je ohrožen u 6 649 chovatelů, SZIF vyzývá chovatele k nápravě nedostatků   klikněte

 

Aktualizováno: 20. 11. 2020

 

 

XI. sjezd ČSV byl přeložen   klikněte

 

 

Aktualizováno: 14. 11. 2020

 

 

 

 

 

POZVÁNKA

Na členskou schůzi ZO ČSV Světlá nad Sázavou, která se koná dne 10.9. 2020 od 16:00 v Městské restauraci. Přineste s sebou žádosti o dotace a stavy včelstev pro evidenci v Hradisku. Srdečně zve výbor ZO

 

 

Aktualizováno: 2. 9. 2020

 

 

 

 

 

 

Kdo má zájem o Formidol, ať se hlásí u našeho jednatele

 

 

Aktualizováno: 8. 7. 2020

 

 

Slavíme světový den včel  klikněte

 

Aktualizováno: 20. 5. 2020

 

 

Včelaři se zvýšeným výskytem původce varroázy musí do půlky dubna ošetřit včelstva  klikněte

 

Aktualizováno: 26. 3. 2020

 

 

Vzdělávací akce pořádaná OO ČSV Havlíčkův Brod 22. 3. 2020 v Perknově se podle nařízení vlády se nekoná.

 

Aktualizováno: 15. 3. 2020

 

 

 

 POZVÁNKA

Na členskou schůzi ZO ČSV Světlá nad Sázavou, která se koná dne 11. března 2020 od 16:00 v zasedací místnosti Městské radnice. Členové budou seznámeni s nákazovou situací a následně bude vydané léčivo pro jarní ošetření.

Upozorňujeme na vyšší výskyt varoázy!

Srdečně zve výbor ZO

 

Aktualizováno: 6. 3. 2020

 

 

Úhyny včelstev. Pořad Česká televize.  klikněte

 

Aktualizováno: 2. 3. 2020

 

 

POZVÁNKA

Na výroční členskou schůzi ZO ČSV Světlá nad Sázavou, která se koná dne 29.1.2020 od 16:00 v Městské restauraci.

Program schůze:

Poznámka: Přineste s sebou vzorky na vyšetření varoázy.

 

Srdečně zve výbor ZO

 

Aktualizováno: 16. 1. 2020

 

 

 

 

 

Změny veterinárního a rostlinolékařského zákona na přelomu roku 2019/2020 klikněte

 

Aktualizováno: 8. 1. 2020

 

 

Žádáme členy ZO Čsv Světlá n/S, aby odevzdaly včelí měl do 15.12.2019 za účelem vyšetření na mor.

Výbor ZO

 

 

Aktualizováno: 9. 12. 2019

 

 

Vážení,

dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi ZO ČSV Světlá nad Sázavou, která se koná dne 26. 11. 2019 od 16:00 v Městské Restauraci.

Bude vyplacena dotace na zazimování a budou vydány tubusy pro odběr měli na vyšetření moru včelího plodu.

Účast na schůzi je nutná!

 

Srdečně zve výbor ZO

 

Aktualizováno: 20. 11. 2019

 

 

Dne 14.11.2019 vyzvedl tajemník ČSV, z.s., osobně „Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR registrační číslo 5546/2019-18140Sý o poskytnutí dotace 1.D. na zazimování včelstev v roce 2019“. Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe) na základě žádosti 343 /2019-A109 ze dne 14.10.2019 rozhodlo podle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, takto:

V souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 na základě § 1, §2 a §2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zásady“), poskytuje žadatelům dotaci v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství.

Sazba dotace činí 154 Kč na jedno zazimované včelstvo.

Sekretariát ČSV, z.s., rozešle finanční prostředky jednotlivým ZO ČSV, z.s., obratem po jejich obdržení od MZe ČR a připsání na účet číslo 907390/5500 (Dotace 1.D.)

Sekretariát ČSV, z.s., bude rozesílat finanční prostředky na výplatu administrace dotace 1.D. v roce 2019 pro OO ČSV, z.s.

Oběžník 2/2019 bude zaslán pouze elektronickou poštou a bude zveřejněn na webových stránkách.

 

Aktualizováno: 14. 11. 2019

 

 

Včelaři na dotacích získaly přes 64 milionů korun.   klikněte

 

 

 

Aktualizováno: 18. 10. 2019

 

 

 

 POZVÁNKA

Na členskou schůzi ZO ČSU Světlá nad Sázavou, která se koná 3. 9. od 16:00 v Městské Restauraci.

Přineste s sebou vyplněné žádosti o dotaci 1D a stavy včelstev pro centrální evidenci.

Srdečně zve výbor ZO

 

 

Aktualizováno: 29. 8. 2019

 

 

SZIF zveřejnil dokumenty k nové včelařské unijní dotaci na následující tříleté období klikněte

 

 

Aktualizováno: 26. 7. 2019

 

 

Kdo má zájem o Formidol s naší ZO ČSV, ať se domluví př. Novotným. tel. 603 842 675

 

 

Aktualizováno: 4. 7. 2019

 

 

 

Právě vyšla zpráva o schválení včelařských programů zemí EU. Současně vyšla k tomuto rozhodnutí i tisková zpráva EU. Níže předkládáme zkrácené znění obou dokumentů.

Evropská komise zvyšuje podporu pro včelařské odvětví v EU

Evropská komise poskytne 120 milionů € na včelařské odvětví v EU v průběhu následujících třech letech na podporu své základní roli v oblasti zemědělství a životního prostředí. Jde o nárůst o 12 milionů € ve srovnání s podporou poskytovanou na období od 2017 až 2019.

Komisař EU pro zemědělství Phil Hogan řekl: „Včelařství je důležitou součástí zemědělství a potravinářství EU. Pomáhá udržet pracovní místa v našich venkovských oblastech. Včely jsou také životně důležité pro udržitelnost našeho zemědělství a zdravého ekosystému. Společná zemědělská politika v součinnosti s ostatními klíčovými evropskými a národními fondy poskytuje silnější nástroje pro podporu tohoto odvětví.“

Podpora EU se bude vztahovat na vnitrostátní včelařské programy v období 1. srpna 2019 a potrvá do 31. července 2022. Tyto programy jsou navrženy na národní úrovni ve spolupráci s daným odvětvím s cílem zlepšit podmínky pro včelařský sektor a uvádění včelích produktů na trh. Opatření zahrnují například vzdělávání včelařů, boj proti nemocem včel nebo zlepšení kvality medu. V roce 2018 měla EU více než 17,5 milionu včelstev rozdělených mezi 600 000 včelařů. Včelařství je provozováno ve všech členských státech EU a Evropská unie je druhým největším světovým producentem medu.

V Bruselu 17. června 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyšlo v Úředním věstníku EU dne 14. 6. 2019:

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/974 ze dne 12. června 2019, kterým se schvalují vnitrostátní programy na zlepšení produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh předložené členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

EVROPSKÁ KOMISE schvaluje vnitrostátní programy na produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh pro včelařské roky 2020, 2021 a 2022 předložené Belgií, Bulharskem, Českem, Dánskem, Německem, Estonskem, Irskem, Německem, Španělskem, Francií, Chorvatskem, Itálií, Kyprem, Lotyšskem, Litvou, Lucemburskem, Maďarskem, Maltou, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím. Příspěvek Unie k vnitrostátním programům uvedeným výše je omezen maximálními částkami stanovenými v příloze pro včelařské roky 2020, 2021 a 2022.

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 12. června 2019.      Za Komisi Phil HOGAN, člen Komise

Česko (maximální příspěvek v eurech):

2020: 1 266 168 €

2021: 1 266 168 €

2022: 1 266 168 €

 

 

Aktualizováno: 18. 6. 2019

 

 

Do 20. května 2019 máte možnost vyplnit dotazník, díky kterému vědci zjišťují, jak v ČR i celé Evropě přezimovala včelstva a analyzují souvislosti, které se týkají zdraví a vitality včelstev. Vyplnění dotazníku zabere jen 15 minut času. Jak potvrdili i dřívější účastníci studie, díky dotazníku začali přemýšlet, co by sami ve svém provozu mohli přehodnotit, mají možnost účastnit se seminářů se zahraničními lektory a zároveň tím přispívají k rozsáhlejšímu poznání ve včelařství. Studii vedou vědci z Univerzity Palackého v Olomouci, kteří také vyhodnocují anonymní odpovědi dotazníku.

Letos organizátoři studie vyberou 40 respondentů, kterým zdarma vyšetří včely na přítomnost 5 nejrozšířenějších včelích viróz. Údaje o vybraných včelařích, kteří poskytnou vzorky, zůstanou pouze u garanta projektu, od kterého se také daní včelaři dozví své výsledky. Celkové výsledky budou zveřejněny v anonymizované podobě. Detaily jsou zde. Jednotliví včelaři získají výsledky o situaci ve svých chovech a vědci budou moci zpřesnit své analýzy díky laboratorním vyšetřením.

Zapojte se, má to smysl! Dotazník i již publikované výsledky jsou na www.coloss.cz a shlédněte taky prezentaci na www.coloss.cz/story.

 

 

 

Aktualizováno: 9. 5. 2019

 

 

Zvýšené úhyny včelstev se musí hlásit krajským veterinárním správám   klikněte

 

 

 

 

Aktualizováno: 10. 4. 2019

 

 

 

Video :„Krajina pro včely“ klikněte

 

 

 

 

Aktualizováno: 23. 3. 2019

 

Změna vyhlášky o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty  klikněte

 

 

 

Aktualizováno: 15. 3. 2019

 

 

 

POZVÁNKA Na výroččlenskou schůzi ZO ČSU Světlá nad Sázavou,

která se koná 2.3.2018 od 9:00 v Městské Restauraci.

 

Program schůze:

  1. Zahájení

  2. Zpráva výroč

  3. Zpráva účetní

  4. Zpráva revizní

  5. Diskuze, seznámení s výsledky vyšetření Varroázy

  6. Pohoště

  7. Závěr

 

   Srdečně zve výbor ZO

 

 

Aktualizováno: 20. 2. 2019

 

 

 

Výbor ZO ČSV Světlá n/S připomíná na odebrání a odevzdání měli za účelem vyšetření na Varroázu.

 

 

 

Aktualizováno: 17. 1. 2019

 

 

Drsný sladký byznys. Falšování medu je stále rozšířené   klikněte

 

 

 

Aktualizováno: 1. 11. 2019

 

 

Vyšla Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019   klikněte

 

 

Aktualizováno: 28. 11. 2018

 

 

 

POZVÁNKA

Na členskou schůzi ZO ČSU Světlá nad Sázavou,

která se koná dne 22. 11. 2018 od 16 hodin v Městské restauraci.

Bude vyplácena dotace 1D.

Srdečně zve výbor ZO

 

 

Aktualizováno: 15. 11. 2018

 

 

 

 

 POZVÁNKA

Na členskou schůzi ZO ČSU Světlá nad Sázavou, která se koná ve čtvrtek 6.9. od 16 hodin v Městské Restauraci.

Přineste s sebou vyplněné žádosti o dotaci a D1 a stavy včelstev

Srdečně zve výbor ZO

 

Aktualizováno: 29. 8. 2018

 

 

 

 

Coloss: Moritorink úspěšnosti zimování včelstev  klikněte

 

 

 

 

Aktualizováno: 17. 5. 2018

 

 

 

Seznámení situací ve výkupu medu jaro 2018  klikněte

 

 

 

 

Aktualizováno: 2. 5. 2018

 

 

 

Vyjádření k oznámením zemědělců včelařům o plánovaných aplikacích

přípravků na ochranu rostlin   klikněte

 

 

Aktualizováno: 10. 4. 2018

 

 

 

Zdraví včel v ČR

Změny legislativy  Nákazová situace  Kontroly u včelařů klikněte

 

 

Aktualizováno: 19. 3. 2018

 

 

 

 POZVÁNKA

 

Na výroční členskou schůzi ZO ČSU Světlá nad Sázavou, která se koná v pátek 2. 3. od 16 hodin v Městské Restauraci.

Program:

1. Zahájení

2. Zpráva výroční

3. Zpráva účetní

4. Zpráva revizní

5. Diskuze

6. Pohoštění

7. Závěr

 

Srdečně zve výbor ZO

 

 

Aktualizováno: 19. 2. 2018

 

 

 

Pro chovatele včel vyšly dvě důležité vyhlášky

 

Ve Sbírce zákonů v částce č. 12/2018 vyšla:

Vyhláška č. 18/2018 Sb. o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně souvisejících vyhlášek  klikněte

a                           

Vyhláška č. 19/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů  klikněte

Obě vyhlášky jsou platné dnem vyhlášení, tj. 7. 2. 2018 a účinné patnáctým dnem ode dne vyhlášení, tj. 22.2.2018.

Podrobný komentář připravujeme do některého z nejbližších čísel časopisu Včelařství.

 

Aktualizováno: 13. 2. 2018

 

 

 

Schválené a kontrolované výrobny mezistěn. Klikněte

 

 

 

Výbor ZO ČSV Světlá n/S připomíná na odebrání a odevzdání měli za účelem vyšetření na Varroázu.

 

 

Pozvánka na II. ročník mezinárodní včelařské konference

Josef Antonín Janiš 2018  Klikněte

 

 

Aktualizováno: 8. 1. 2018

 

 

 

 

 

 

 POZVÁNKA

Na členskou schůzi ZO ČSU Světlá nad Sázavou,

která se koná dne 21. 11. od 16 hodin v Městské restauraci.

Bude vyplácena dotace 1D.

Srdečně zve výbor ZO

 

 

Aktualizováno: 14. 11. 2017

 

 

 

Pozvánka na seminář vedený dr. Kamlerem z VÚV Dol.

Začátek v neděli 22. 10. 2017  9.00 hod. v hostinci v Perknově u Havlíčkova Brodu. Seminář pořádá okresní organizace Havl.Brod.

 

 

Aktualizováno: 17. 10. 2017

 

 

 

 

Včelaři zřídí v každém kraji nové „hlídky“  klikněte

 

 

 

Aktualizováno: 6. 9. 2017

 

 

 

 

 

 POZVÁNKA

na členskou schůzi ZO ČSV Světlá nad Sázavou,

která se koná dne 31.08.2017 od 16 hodin v Městské Restauraci.

Přineste s sebou, prosím, vyplněné žádosti na dotaci a hlášení stavu včelstev, které najdete v časopisu Včelařství č.8.

Srdečně zve výbor ZO

 

 

Aktualizováno: 23. 8. 2017

 

 

 

 

Důležité upozornění ke včelařským „EURODOTACÍM“ pro včelařský rok 2016/2017 podle Nařízení vlády č.197/2005 Sb. ve znění novely č. 237/2016 Sb.

Požadované doklady na jednotlivá dotační opatření je nutné doručit nejpozději do 31. července 2017 na sekretariát RV ČSV, z.s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1.

Pokud chovatel včel doručí požadované doklady po 31. červenci 2017, dotace mu nebude poskytnuta!

 

Aktualizováno: 17. 7. 2017

 

 

Členové ZO ČSV Světlá n/S jsi vyzvednou léčivo Formidol u př. Novotného. Důvěrníci jsi vyzvednou Gabon.

 

Aktualizováno: 10. 7. 2017

 

 

Zrození včely: Prvních 21 dní života během 60 sekund     klikněte

 

Aktualizováno: 22. 5. 2017

 

 

Včely vidí mnohem lépe, než se soudilo   klikněte

 

 

Aktualizováno: 11. 4. 2017

 

 

Nově otevřena včelařská prodejna Havlíčkově Brodě

 

Pozvánka

 

Aktualizováno: 16. 3. 2017

 

 

 

 

 

Aktualizováno: 1. 3. 2017

 

 

 

Oznámení o stanovišti včelstev nezapomeňte odevzdat do konce února na obecný úřad !!

 

 

Aktualizováno: 18. 2. 2017

 

 

Zpřístupnění údajů Ústřední evidence včel registrovaným včelařům     klikněte

 

 

 

Aktualizováno: 4. 2. 2017

 

 

Rozpracování hlavních směrů činností Českého svazu včelařů, z.s. po X. sjezdu ČSV  klikněte

 

 

Aktualizováno: 6. 12. 2016

 

 

 

Přežije Včelpo i zásah bleskem ?   klikněte

 

 

 

Aktualizováno: 21. 11. 2016

 

 

 

 

Pozvánka

Na členskou schůzi ZO ČSV Světlá nad Sázavou, která se koná dne 23.11.2016 od 16 hodin v Městské Restauraci.

Hlavním bodem bude výplata dotace 1D.

Srdečně zve výbor ZO

 

 

Aktualizováno: 16. 11. 2016

 

 

INFO: DŮLEŽITÉ ZMĚNY V ADMINISTRACI VČELAŘSKÝCH EURODOTACÍ PLATNÉ OD ROKU 2017    klikněte

 

 

Aktualizováno: 25. 10. 2016

 

 

 

POZVÁNKA

 

na členskou schůzi ZO ČSV Světlá nad Sázavou,

která se koná dne 30.08.2016 od 16 hodin v Městské Restauraci.

Přineste s sebou, prosím, vyplněné žádosti na dotaci a potvrzení o registraci v ústřední evidenci

 

Srdečně zve výbor ZO

 

Aktualizováno: 22. 8. 2016

 

 

 

Členové ZO Světlá n/S si vyzvednou Formidol u svých důvěrníku a vloží do svých včelstev.

 

 

Aktualizováno: 11. 7. 2016

 

 

 

Med (2) – Výroba v malém   klikněte

 

 

 

 

Aktualizováno: 23. 6. 2016

 

 

Med (1) – Výroba ve velkém  klikněte

 

Aktualizováno: 15. 6. 2016

 

 

Vážení přátelé včelaři.

 

Stejně jako roky předchozí vám i letos nabízím paletové dodávky cukru

včetně dopravy k vám, nebo odběry přímo ve skladech cukrovarů.

Letošní nabídku předkládám se smíšenými pocity. Místo aby se podmínky 

zlepšovaly, došlo k jejich  výraznému zhoršení. Pro letošní rok se mi 

nepodařilo zajistit dodávky cukru v 25 kg balení, spedice mi snížila hmotnost

cukru na paletě na 800 kg při zachování ceny dopravy a hlavně cena cukru 

vzrostla oproti ceně sezóny 2015 až o 4 koruny. Zvýšení ceny je způsobeno 

suchým rokem 2015 a tím sníženou produkcí cukrové řepy v celé Evropě.

 

Pro letošní rok mám v nabídce cukr krystal z cukrovaru Vrbátky v 50 kg pytlích

a cukr hrubý krystal z cukrovaru Litovel rovněž v 50 kg pytlích. 

Balení palety je tento rok  800 kg cukru.
Stránky www.cukrvcela.webnode.cz jsou aktualizovány a já vás prosím,

v případě zájmu, o komunikaci přes tyto stránky. Na stránkách naleznete 

podrobnosti o dodávaném cukru, elektronické objednávky a  další informace

ohledně odběrů.

 

V příloze této zprávy zasílám aktuální ceník platný do konce června 2016.

Do konce června mám garantovány ceny od cukrovarů. Vzhledem k tomu,

že cukr je ve většině cukrovarů již prodán předpokládá se další zvýšení ceny.   


Děkuji  vám za přečtení zprávy s pozdravem

Ing Jaroslav Kovanda, 

Ke Hřišti 1165, 

332 02 Starý Plzenec

mob.603 450 648

www.cukrvcela.webnode.cz

 

 

Aktualizováno: 1. 6. 2016

 

 

 

Zpráva o vyšetření z měli na mor včelího plodu v Kraji Vysočina  klikněte

 

 

Aktualizováno: 13. 5. 2016

 

 

 

Český med v pořádku    klikněte

 

 

 

Aktualizováno: 4. 5. 2016

 

 

 

Ing. Petr Šerák, nový tajemník sekretariátu republikového výboru ČSV, z.s.  klikněte

 

 

 

Aktualizováno: 18. 4. 2016

 

 

 

Počet ohnisek moru včelího plodu se snížil o čtvrtinu  klikněte

 

 

Aktualizováno: 4. 4. 2016

 

 

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY  klikněte

 

 

Aktualizováno: 17. 3. 2016

 

 

Vášnivý včelař Miloslav Peroutka: Med má zásadní hojivé účinky! klikněte

 

 

 

Aktualizováno: 5. 3. 2016

 

 

Pozvánka

na výroční členskou schůzi, která se koná dne 12. března 2016 od 9,00 hodin v Městské restauraci ve Světlé nad Sázavou.

Program: Zahájení

                  Zprávy výroční, pokladní a revizní

                  Diskuse

                  Pohoštění

                  Závěr

                                            Srdečně zve Výbor ZO ČSV  Světlá nad Sázavou

 

 

Aktualizováno: 26. 2. 2016

 

 

 

Oznámení o stanovišti včelstev nezapomeňte odevzdat do konce února na obecný úřad !!

 

Aktualizováno: 10. 2. 2016

 

 

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016  klikněte

 

 

Aktualizováno: 3. 2. 2016

 

 

Výbor ZO ČSV Světlá n/S připomíná na odebrání a odevzdání měli za účelem vyšetření na Varroázu.

 

Aktualizováno: 19. 1. 2016

 

 

 

Usnesení ze zasedání RV Českého svazu včelařů, z.s., konaného dne 13. 12. 2015 najdete zde.

 

Aktualizováno: 14. 12. 2015

 

 

Po ošetření včelstev aerosolem,  nezapomeňte očistit podložky. Smetenou měl dát do tubusu a odevzdat ZO ČSV na vyšetření na mor včelího plodu.

Výbor ZO.

 

Aktualizováno: 8. 12. 2015

 

Pozvánka

 

na členskou schůzi, která se koná dne 30. 11. 2015 od 16,00 hodin v Městské restauraci ve Světlé nad Sázavou

Bude provedena výplata dotace. Dále budou rozdány tubusy na odběr měli pro vyšetření moru včelího plodu. Měl se musí odevzdat během měsíce prosince.

Účast nutná.

 

                                                                                       Josef Novotný – jednatel

Aktualizováno: 20. 11. 2015

 

 

ZO ČSV Světlá zve na přednášku př. ing. Čestmíra Gazdy, která se koná 4. 10. 2015 v 9.00 hod. v Hostinci u Palánu v Perknově

 

Aktualizováno: 20. 9. 2015