Tvorba mladých včelstev - klíč k úspěchu

Plodový oddělek pomocí rojáčků. 1

Plodové oddělky tvořené pomocí odsavače. 1

Vystavení na dosavadním stanovišti 1

Různé možnosti přidání matky. 1

Významné vedlejší efekty při tvorbě mladých včelstev. 1

V květnu bychom neměli vytvářet žádné smetence (umělé roje) 1

Pouze zdravé včely pro tvorbu mladých včelstev! 1

 

 

Před nástupem roztoče Varroa J. také vznikaly v nerovnoměrných odstupech vždy a opět větší ztráty včelstev. Jednou to byla úplavice, která vznikala v příliš malých včelstvech, lesním medem jako zimní potravou nebo rušením. Často to byl vzdušnicový roztoč nebo nosematóza, která včelstva zruinovala. Po dlouhá léta, převážně v jižním Německu, byl opakující se nedostatek vyrovnán přikoupením rojů z vřesovišť. Teprve zesíleným úsilím včelařských ústavů a odborných poradců, kteří učili více tvorbu oddělků a mladých včelstev, bylo možné pokrýt samostatně požadavek včelstev. Na jihozápadě se zvláště velmi užitečně projevilo zavedení „ RuckZuck“ metody Karlem Pfefferlem. Po ztrátách včelstev v sezóně 1997/98, převážně varroázou, chceme právě zvýšenou tvorbou oddělků docílit zvýšení stavu včelstev a zbudovat opět naše stanoviště.

Jakmile včelstva dosáhla svého početního maxima, je u některých včelstev také probuzen rojový pud. Včely potom staví četné mateří misky, většinou na okraji plástu. Jsou-li otvory misek zmenšeny a jejich dna vyhlazena, jsou misky připraveny k nakladení vajíček. V této fázi ještě včelstva dobře reagují na (slabé) odčerpávání, tzn. když odčerpáváme (zeslabujeme), bude zakladení časově posunuto. Právě této situace využijeme a začínáme s tvorbou mladých včelstev (oddělků).

 

Plodový oddělek pomocí rojáčků

Pro tvorbu mladých včelstev jsou vhodné všechny oddělkové úlky s obsahem nejméně čtyř plástů a podobná včelí obydlí. Před opětovným osazením je nutno tyto důkladně očistit. Aby nebyla matka včelstva-dárce přenesena do oddělku a nemuseli jsme ji dlouze hledat, použijeme „Marburgský rojáček“ nebo rojáček „Ruck-Zuck“ (s boční kapsou s mateří mřížkou ).

V našem včelstvu, které poskytuje plodové plásty (plně vyvinutého, eventuálně také včelstva s rojovou náladou) vyhledáme dva vhodné plodové plásty (42 x 22 cm) s převážně zavíčkovaným plodem. Na jednom plástu se musí nacházet také trochu mladého plodu (nejmenší larvičky), aby si včely mohly vychovat matku. Mimo případu, kdy nalezneme matku na prvý pohled, nehledáme ji, nýbrž smeteme všechny včely zpět do včelstva dárce. Plodové plásty zbavené včel dáme do připraveného úlku (rojáčku): Jeden plást s krmivem a jedna souš nebo mezistěna, plodové plásty zakryjeme vlevo a vpravo a rojáček uzavřeme. K osídlení bude otevřen boční vstupní otvor s mateří mřížkou. Potom setřesením (smetením) do trychtýře nebo otevřené přívěsné násypky (kapsy) sesypeme takové množství včel, aby plásty byly dobře pokryté včelami.

Včely vbíhají ochotně do tmy rojáčku. Na mřížce eventuálně nalezneme současně smetenou matku (bílá hvězdička).

Zatímco „Ruck-Zuck“ úlek je tímto osazen, musejí být plásty se včelami z Marburgského rojáčku ještě přemístěny do odpovídajících úlů. K dlouhodobému krmení bude nabídnuta Apifonda (porcované, obchodní krmné těsto balené), oddělky budou převezeny na nové stanoviště mimo dosavadní letový okruh a otevřeno česno.

 

 

 

Plodové oddělky tvořené pomocí odsavače

Při tvorbě oddělků pomocí rojáčků mohou být včelstva odčerpávána individuálně dle potřeby a nutnosti. Včely a právě tak plodové plásty mohou být z různých včelstev. U odsavače pocházejí pouze plodové plásty z různých včelstev. Včely jsou pouze od jednoho včelstva.

Vybíráme (z různých včelstev) dva až tři plodové plásty, které mají z velké části zavíčkovaný plod a uvolníme je od sedících včel (setřesení, smetení). Dáme je do připraveného nástavku. K tomu přijdou krycí plásty (jakož i plást s krmivem, souš a mezistěna).

Na nástavek s medem některého početného včelstva položíme mateří mřížku. Na ni posadíme připravený nástavek s úlovým víkem. O několik hodin později jsou plásty obsazeny - včely ošetřovatelky zahřívají a zaopatřují plod. Nyní je možno odsavač odebrat, nástavek opatřit dnem a víkem, potravou (Apifonda) a přenést na nové stanoviště.

 

Vystavení na dosavadním stanovišti

Zůstane-li oddělek na původním stanovišti, dáme jej na jednu noc a jeden den do tmavé místnosti. To je nutné, aby se během tohoto času vytvořila jednotka, a tím nepřelétlo příliš mnoho včel zpět do včelstva-dárce. Samozřejmě, že musí být postaráno o větrání a trochu vody v jednom plástu. Vystavení a otevření česna následuje večer, tak si mohou včely nejlépe zvyknout na nové místo.

Oddělek je možné uložit na původní včelstvo na dvou igelitových foliích s česnem otočeným na druhou stranu. Při prohlídce spodního včelstva se oddělek sejme spolu s přilepeným horním igelitem a odloží na sousední včelstvo.

 

Různé možnosti přidání matky

1. Včely v mladém (novém) včelstvu si vychovají matku z přidaného, nejmladšího plodu. Ta se líhne 11. až 12. den po tvorbě oddělku. Tento způsob bude prováděn jen v mimořádném případě.

2. Současně s tvorbou oddělku bude přidán zralý matečník. Toto je možné jednoznačně doporučit, když rodičovské včely odpovídají současnému chovnému standardu.

3. Několik dní po tvorbě oddělku, nejpozději ale 11.   den po utvoření, budou odstraněny nouzové matečníky a za ně přidán zralý chovný matečník.

4. Přidání mladé nebo oplozené matky. K tomu musí být všechen plod zavíčkován a musejí být odstraněny všechny nouzové matečníky. Protože se v odsavači nacházejí výlučně mladé včely, je zde přidání matky nejjistější.

 

Významné vedlejší efekty při tvorbě mladých včelstev

- Schopnost výkonu našich včelstev bude odčerpáním poměrně malého množství včel pouze málo redukována.

- Odčerpáváním je u včelstva obnoven cil znovu dosáhnout vrcholu (maxima), nastane velká píle.

Během fáze rojení panuje ve včelstvu často nezájem a nečinnost, také toto bude vyloučeno (prodloužení sběrací motivace).

Vícenásobné odčerpávání je možné: v 10 až t4denních odstupech mohou být získány tři až čtyři oddělky z jednoho včelstva (při dlouhodobém podržení výkonnosti).

- Při vícenásobném odčerpávání (zeslabování) bude odebrána až polovina roztočů Varroa j. V oddělku neprobíhá žádné rozmnožování roztočů, ne-bot‘ zde není žádný plod.

 

V květnu bychom neměli vytvářet žádné smetence (umělé roje)

V květnu se nachází obrovská energie včelstva ve včelím plodu. Podíl energie v dospělých včelách je naproti tomu malý. Úlohy dospělých včel jsou mnohostranné. Při dobré snůšce mnoho mladých včel nepřebírá úlovou službu a budou z nich rychle, již od 10.-11. dne života, létavky. Bylo by škoda, kdyby se v tomto ročním čase omezila výkonnost včelstva tvorbou smetenců. V červenci a srpnu je čas, aby se velké síly včelstev, která byla vytvořena k využití jedné (nyní bohužel často se nevyskytující) snůšky, využilo k tvorbě smetenců.

 

Pouze zdravé včely pro tvorbu mladých včelstev!

Nemocní slaboši a nevyvíjející se včelstva by neměla být použita k tvorbě mladých včelstev. Zda je slabost ovlivněna geneticky (původem) nebo patologicky (nemocí), není podstatné. Dobrá (očekávaná) vlastnost, která vězí v přidaných, mladých matkách, se nedá zjistit. Uběhnou měsíce, než se mohou projevit vlastnosti prvních potomků. V našich vyvinutých včelstvech máme k tomu nejzdravější včelí materiál!

 

Čerpáno s Včelařské Encyklopedie ing. Jana Jindry